תנ"ך - ויאמרו אל־משה לאמר מרבים העם להביא מדי העבדה למלאכה אשר־צוה ה' לעשת אתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...