תנ"ך - ספר שמות פרק לז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים