תנ"ך - שמות פרק לז פסוק טו - ויעש את־הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב לשאת את־השלחן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...