תנ"ך - שמות פרק לז פסוק יח - וששה קנים יצאים מצדיה שלשה׀ קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...