תנ"ך - שמות פרק לז פסוק ז - ויעש שני כרבים זהב מקשה עשה אתם משני קצות הכפרת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...