תנ"ך - ספר שמות פרק לח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים