תנ"ך - ויעש קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו היו קרנתיו ויצף אתו נחשת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...