תנ"ך - ובצלאל בן־אורי בן־חור למטה יהודה עשה את כל־אשר־צוה ה' את־משה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...