תנ"ך - כל־הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקדש ויהי׀ זהב התנופה תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלשים שקל בשקל הקדש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...