תנ"ך - ויעש למזבח מכבר מעשה רשת נחשת תחת כרכבו מלמטה עד־חציו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...