תנ"ך - ספר שמות פרק לט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים