תנ"ך - שמות פרק לט פסוק י - וימלאו־בו ארבעה טורי אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...