תנ"ך - שמות פרק לט פסוק יא - והטור השני נפך ספיר ויהלם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...