תנ"ך - ויעשו על־החשן שרשרת גבלת מעשה עבת זהב טהור:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...