תנ"ך - ופי־המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...