תנ"ך - שמות פרק לט פסוק כז - ויעשו את־הכתנת שש מעשה ארג לאהרן ולבניו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...