תנ"ך - שמות פרק לט פסוק לב - ותכל כל־עבדת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את־משה כן עשו: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...