תנ"ך - שמות פרק לט פסוק לו - את־השלחן את־כל־כליו ואת לחם הפנים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...