תנ"ך - את־המנרה הטהרה את־נרתיה נרת המערכה ואת־כל־כליה ואת שמן המאור:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...