תנ"ך - שמות פרק לט פסוק ד - כתפת עשו־לו חברת על־שני קצוותו קצותיו חבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...