תנ"ך - שמות פרק לט פסוק מג - וירא משה את־כל־המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה ה' כן עשו ויברך אתם משה: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...