תנ"ך - ספר שמות פרק ד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים