תנ"ך - שמות פרק ד פסוק יב - ועתה לך ואנכי אהיה עם־פיך והוריתיך אשר תדבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...