תנ"ך - שמות פרק ד פסוק כד - ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה' ויבקש המיתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...