תנ"ך - שמות פרק ד פסוק כז - ויאמר ה' אל־אהרן לך לקראת משה המדברה וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק־לו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...