תנ"ך - שמות פרק ד פסוק כח - ויגד משה לאהרן את כל־דברי ה' אשר שלחו ואת כל־האתת אשר צוהו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...