תנ"ך - שמות פרק ד פסוק ג - ויאמר השליכהו ארצה וישלכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...