תנ"ך - שמות פרק ד פסוק ל - וידבר אהרן את כל־הדברים אשר־דבר ה' אל־משה ויעש האתת לעיני העם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...