תנ"ך - שמות פרק ד פסוק ה - למען יאמינו כי־נראה אליך ה' אלהי אבתם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...