תנ"ך - ספר שמות פרק מ

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים