תנ"ך - שמות פרק מ פסוק יז - ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...