תנ"ך - ויפרש את־האהל על־המשכן וישם את־מכסה האהל עליו מלמעלה כאשר צוה ה' את־משה: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...