תנ"ך - וישם את־המנרה באהל מועד נכח השלחן על ירך המשכן נגבה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...