תנ"ך - וישם את־הכיר בין־אהל מועד ובין המזבח ויתן שמה מים לרחצה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...