תנ"ך - ולא־יכל משה לבוא אל־אהל מועד כי־שכן עליו הענן וכבוד ה' מלא את־המשכן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...