תנ"ך - ונתת את־הכיר בין־אהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...