תנ"ך - ספר שמות פרק ה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים