תנ"ך - ואחר באו משה ואהרן ויאמרו אל־פרעה כה־אמר ה' אלהי ישראל שלח את־עמי ויחגו לי במדבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...