תנ"ך - והנגשים אצים לאמר כלו מעשיכם דבר־יום ביומו כאשר בהיות התבן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...