תנ"ך - ויאמר נרפים אתם נרפים על־כן אתם אמרים נלכה נזבחה לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...