תנ"ך - ויפגעו את־משה ואת־אהרן נצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...