תנ"ך - ספר שמות פרק ו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים