תנ"ך - הוא אהרן ומשה אשר אמר ה' להם הוציאו את־בני ישראל מארץ מצרים על־צבאתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...