תנ"ך - שמות פרק ו פסוק ל - ויאמר משה לפני ה' הן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעה: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...