תנ"ך - ספר שמות פרק ז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים