תנ"ך - ויאמר ה' אל־משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...