תנ"ך - ויבא משה ואהרן אל־פרעה ויעשו כן כאשר צוה ה' וישלך אהרן את־מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...