תנ"ך - שמות פרק ז פסוק כו - ויאמר ה' אל־משה בא אל־פרעה ואמרת אליו כה אמר ה' שלח את־עמי ויעבדני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...