תנ"ך - שמות פרק ז פסוק כז - ואם־מאן אתה לשלח הנה אנכי נגף את־כל־גבולך בצפרדעים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...