תנ"ך - שמות פרק ח פסוק ד - ויקרא פרעה למשה ולאהרן ויאמר העתירו אל־ה' ויסר הצפרדעים ממני ומעמי ואשלחה את־העם ויזבחו לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...